โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์   ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายพิชาญ กล่ำกลาง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ