โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์   ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางดลนภา เข็มกลัด
ครูอัตราจ้าง