ปฐมวัย

นางธนอร ปิ่นตบแต่ง
ครู

นางสาววันวิสา ป๋อพริ้ง
ครูอัตราจ้าง