ข่าวประชาสัมพันธ์
วีดีทัศน์แนะนำโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ (อ่าน 13) 31 ส.ค. 64
ประกาศสรรหาบุคคลจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน (อ่าน 3497) 21 มิ.ย. 63
ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองนักเรียนกรอกแบบสอบถาม (อ่าน 3029) 26 มี.ค. 63
กำหนดการปิด - เปิด ภาคเรียน (อ่าน 3565) 09 มี.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 (อ่าน 3790) 31 ม.ค. 63
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ (อ่าน 3552) 07 ม.ค. 63
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกท่านประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 (อ่าน 3664) 04 ต.ค. 62
กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 (30 ก.ย. 62 - 2 ต.ค. 62) (อ่าน 3642) 30 ก.ย. 62
ขอเชิญผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2และ3 ประชุมผู้ปกครองในวันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 (อ่าน 3748) 28 ก.ย. 62
ขอเชิญร่วมงานวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 3691) 09 ส.ค. 62
เชิญร่วมงาน STEMS DAY ครั้งที่ 5 21-22 มีนาคม 2561 (อ่าน 3756) 20 มี.ค. 62