ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ (Open House) โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563

ด้วย โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 เป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 3  ซึ่งทางโรงเรียนจะดำเนินการจัดกิจกรรม
เปิดบ้านวิชาการ  (Open House)  โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ โดยในงานจะประกอบด้วยนิทรรศการผลงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้

ในการนี้ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ในวันอังคารที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 08.00 น. ณ โรงเรียน
บ้านคลองสว่างอารมณ์ โดยมี ดร.กนก  ปิ่นตบแต่ง ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

 

        

โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2563,09:24   อ่าน 3790 ครั้ง