โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์   ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายชินกฤต วัฒนกูล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :