โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายณฐดนย์ เย็นใจมา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 พฤศจิกายน 2562