โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
พิธีเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา โดยสหกรณ์บ้านคลองโยง
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผอ.ณฐดนย์ เย็นใจมา ผู้อำนวยการโรงเรียน
บ้านคลองสว่างอารมณ์ นำตัวแทนนักเรียน
วงดุริยางค์ของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีเปิดงานเชิญธงชาติไทยขึ้นสู่ยอดเสา จัดขึ้นโดยสหกรณ์
บ้านคลองโยง ณ ที่ทำการสหกรณ์คลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2563,14:33   อ่าน 171 ครั้ง