โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์  ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมอบโล่เกียรติยศแด่โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ ในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุดจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายชินกฤต  วัฒนกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ เข้ารับรางวัลโล่เกียรติยศ
จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มอบแด่
“ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์  ” ในฐานะที่ได้คะแนนเฉลี่ยรวม
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงสุด ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 จากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561

โพสเมื่อ : 22 ส.ค. 2562,10:56   อ่าน 130 ครั้ง