โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
37/2 หมู่ที่ 8 บ้านชัยขันธ์   ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรศัพท์ 034987324
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
21 ส.ค. 62 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2562
19 ส.ค. 62 กิจกรรมศึกษาดูงาน มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562 นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์
ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  เข้าชมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์
และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ    ฮอลล์ 6 - 12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

09 ส.ค. 62 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ